ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น IPTV4K

วิธีติดตั้ง

1). เข้าเมนู การตั้งค่า > ความปลอดภัย แล้วกดเปิด ไม่รู้จักที่มา
2) (หากติดตั้งแล้ว)ทำการลบแอพพลิเคชั่น IPTV4k ออกจากเครื่อง โดยไปที่ Setting > Apps > IPTV4K > Uninstall > OK
3) ทำการเปิดไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดไป เพื่อทำการติดตั้ง
4) โปรแกรมจะถูกบันทึกลงเครื่อง โดยสามารถคลิกเพื่อติดตั้งได้ที่บริเวณมุมขวาล่างของหน้าจอ
5) คลิกเลือกที่ไฟล์ติดตั้ง จากนั้นกด Install โปรแกรมจะทำการติดตั้ง และพร้อมใช้งานทันที

ดาวน์โหลด